Tiêu chuẩn mặt bích là gì?, các tiêu chuẩn mặt bích Jis, Din, Ansi, BS

1 Tiêu chuẩn mặt bích là gì?

Tiêu chuẩn mặt bích là các thông số kích thước tiêu chuẩn, được nguyên cứu để sử dụng trong công nghệ sản xuất mặt bích thép, bích inox. Các loại bích tiêu chuẩn sẽ đảm bảo được các thông số chịu áp suất làm việc của hệ thống trong nhiệt độ nhất định.

Các thông số quyết định tiêu chuẩn mặt bích bao gồm: Đường kính ngoài của mặt bích, đường kính trong, độ dày, sỗ lỗ trên mặt bích, tâm lỗ, đường kính lỗ, các gờ nổi và rãnh chìm, ngoài ra còn chú ý kiểu dáng, chất liệu chế tạo mặt bích.

Để đảm bảo chất lượng, kiểm soát được thông số áp lực làm việc và nhiệt độ làm việc của mặt bích. Người ta nguyên cứu ra các bộ thông số, kích thước cũng như chất liệu của mặt bích để sản xuất bích thép, bích inox theo tiêu chuẩn.

Mỗi quốc gia, vùng miền đều có các tiêu chuẩn mặt bích riêng. Dưới đây là các tiêu chuẩn thông dụng phổ biến trên thế giới.

4 tiêu chuẩn mặt bích thông dụng trên thế giới

Tiêu chuẩn mặt bích Quốc gia
✅ ANSI (American National Standards Institute) ⭐ Hoa Kỳ
✅ BS (British Standards Institute) ⭐ Anh
✅ DIN (Deutsches Institut für Normung) ⭐ Đức
✅ JIS (Japan Industrial Standard) ⭐ Nhật Bản

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể chi tiết thông số kỹ thuật từng loại tiêu chuẩn mặt bích nói trên.

2 Tiêu chuẩn mặt bích JIS

Mặt bích tiêu chuẩn JIS là gì? JIS là chữ viết tắt của Japan Industrial Standard. Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản.

Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.

Vào thời Minh Trị Thiên Hoàng, các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản phải tự mình đưa ra các tiêu chuẩn cho các sản phẩm của chính mình, dù lúc bấy giờ chính quyền cũng đã có một số tiêu chuẩn mặt bích và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, nhưng chủ yếu đáp ứng cho việc thương mại phục vụ chính phủ, chẳng hạn như các loại hàng hóa vũ khí, đạn dược…

Đầu tiên nó được tóm tắt thành bản tiêu chuẩn chính thức ( với tên gọi là Tiêu chuẩn kỹ thuật Nhật Bản- Japanese Engineering Standard -JES vào năm 1921).

jis tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản
jis tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

Trong suốt chiến tranh thế giới thứ 2, những tiêu chuẩn này được rút gọn và phát hành hướng đến việc gia tăng sản lượng hàng hóa phục vụ cho chiến tranh của quân đội Nhật (như vũ khí, sung ống, đạn dược….)

Sau thất bại ở chiến tranh thế giới thứ 2 năm 1945, Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản đã phát hành các bộ tiêu chuẩn như ngày nay. Những điều chỉnh của Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản tiếp tục được ban hành năm 1946 và thiết lập những tiêu chuẩn mới của Nhật (new JES).

Năm 1949, Luật tiêu chuẩn hóa của Nhật được ban hành, thiết lập nền tảng pháp lý cho Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản- JIS ngày nay. Đến năm 2004, Luật tiêu chuẩn hóa Nhật Bản được sửa lại và dấu chứng nhận JIS cũng được thay đổi. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2005, biểu tượng JIS được áp dụng.

Những sản phẩm nào được chứng nhận tiêu chuẩn JIS có dấu chứng nhận cũ trước đó đều phải chứng nhận lại để sử dụng dấu chứng nhận mới, những dấu chứng nhận cũ chỉ được phép có hiệu lực trong thời gian 3 năm từ 2005 đến 30/10/2008.

Do đó những sản phẩm mặt bích của Nhật có chứng nhận tiêu chuẩn JIS đều phải có biểu tượng JIS mới kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008.

Mặt bích tiêu chuẩn JIS
Mặt bích tiêu chuẩn JIS

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K

tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K

tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K

tiêu chuẩn mặt bích JIS 16K

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K

tiêu chẩn mặt bích JIS 20K

3 Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Mặt bích tiêu chuẩn DIN là gì? : DIN là chữ viết tắt của “Deutsches Institut für Normung” nghĩa là Viện tiêu chuẩn hóa Đức. Việc xây dựng các tiêu chuẩn mặt bích DIN có thể thuộc cấp độ quốc gia, Châu Âu hay quốc tế. Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra đề xuất các tiêu chuẩn mới.

Một khi được chấp nhận, thì các dự án tiêu chuẩn hóa này được mang ra để xem xét thiết lập tuân theo quy tắc, thủ tục của Ủy ban tiêu chuẩn DIN, Ủy ban Kỹ thuật của Tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu CEN (hoặc CENELEC cho những tiêu chuẩn Kỹ thuật điện) hay các Ủy ban tương ứng thuộc Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO (chẳng hạn như IEC cho các dự án thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử).

Tất cả các bên liên quan đều có thể tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn: từ nhà sản xuất, người tiêu dùng, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đến các hội đồng kiểm định…

DIN tiêu chuẩn Đức
DIN tiêu chuẩn Đức

Họ sẽ gửi các chuyên gia đại diện cho quyền lợi của mình thuộc phạm vi liện quan vào Ban xây dựng tiêu chuẩn của DIN. Ban này được giám sát bởi vài trong số 70 Ban tiêu chuẩn DIN, mỗi Ban này có trách nhiệm trong một phạm vi chủ đề cụ thể.

Đối với các bộ tiêu chuẩn áp dụng cho phạm vi Châu Âu hay Quốc tế, các Ban tiêu chuẩn DIN sẽ gửi các chuyên gia từ Đức đại diện cho quyền lợi nước Đức thuộc phạm vi CEN và ISO tương ứng.

Những thành viên chủ đạo của DIN sẽ phối hợp các quy trình tiêu chuẩn hóa và có trách nhiệm đối với việc quản lý toàn bộ dự án, đảm bảo tính đồng đều và nhất quán với bộ tiêu chuẩn Đức.

Những tiêu chuẩn này được phát triền với đầy đủ sự nhất trí và được phát triển bởi các chuyên gia nhằm đạt được quan điểm chung. Các tiêu chuẩn DIN được đánh giá lại ít nhất mỗi 5 năm một lần.

Nếu các tiêu chuẩn nào không còn phù hợp với tình trạng công nghệ hiện tại thì sẽ được điều chỉnh lại hoặc rút khỏi bộ tiêu chuẩn.

Thông số mặt bích DIN
Thông số mặt bích DIN

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn DIN PN10 – RF

 

Bảng tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10
Bảng tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16 – RF

Bảng tiêu chuẩn mặt bích DIN PN16
Bảng tiêu chuẩn mặt bích DIN PN16

4 Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

Mặt bích tiêu chuẩn ANSI là gì? : Tiêu chuẩn ANSI là bộ tiêu chuẩn Hoa Kỳ do tổ chức ANSI (American National Standards Intitute : Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) đưa ra.

Là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận nhằm quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống qui ước ra đời ngày 19 tháng 10 năm 1918.

Trụ sở chính của ANSI đóng ở 1899 L Street, NW 11th Floor Washington, D.C.. với các thành viên sáng lập là 5 Hiệp hội xây dựng và ba cơ quan của Chính phủ.

ANSI không xây dựng tiêu chuẩn mà thúc đẩy công tác phát triển Tiêu chuẩn Quốc gia của Mỹ (ANS) thông qua việc công nhận các quy trình của các tổ chức tiêu chuẩn. Các tổ chức này cùng nhau phối hợp hoạt động để xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia đồng thuận một cách tự nguyện.

Ansi tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
Ansi tiêu chuẩn quốc gia Mỹ

Các quy trình do các tổ chức tiêu chuẩn áp dụng để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Mỹ được ANSI thừa nhận phải là những quy trình đáp ứng được các yêu cầu thiết yếu của ANSI về tính công bằng, công khai, đồng thuận và đúng trình tự.

Như là tiếng nói cho các hệ thống tiêu chuẩn Mỹ và là hệ thống đánh giá tính phù hợp, ANSI cho phép các thành viên của mình và những tổ chức được ủy quyền một vị thế vững vàng trong thị trường Mỹ, trong nền kinh tế thế giới với mục tiêu hướng đến việc đảm bảo an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng đồng thời gìn giữ, bảo vệ môi trường.

Với hàng nghìn các quy tắc và hướng dẫn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của hầu hết mọi lĩnh vực từ các thiết bị âm thanh đến các công cụ, thiết bị xây dựng, từ các sản phẩm bơ sữa, chăn nuôi cho đến ngành công nghiệp năng lượng….v.v….

ANSI như là sự đảm bảo giúp đánh giá năng lực cạnh tranh và xác định sực phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng.

ANSI còn tích cực tham gia vào công tác tiêu chuẩn hoá quốc tế nhằm nâng cao vị thế kỹ thuật trong các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế và khu vực và tăng cường ảnh hưởng của tiêu chuẩn Mỹ trong các tổ chức này.

ANSI là đại diện của Hoa Kỳ trong tổ chức ISO và một trong những thành viên sáng lập ISO. ANSI là đại diện của Mỹ trong các diễn đàn về tiêu chuẩn hóa toàn cầu và hoạt động với tư cách là thành viên chủ yếu tại hai tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế lớn là ISO và IEC (Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế). Thông qua ANSI, Mỹ có thể tiếp cận đến các quá trình phát triển tiêu chuẩn ISO và IEC.

Thông số mặt bích ANSI
Thông số mặt bích ANSI

KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN ANSI B16.5 CLASS 150

Bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 CLASS 150
Bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 CLASS 150

KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN ANSI B16.5 CLASS 300

tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 CLASS 300
tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 CLASS 300

5 Tiêu chuẩn mặt bích BS

Tiêu chuẩn BS là gì? Đây là bộ tiêu chuẩn của Anh do Viện Tiêu Chuẩn Anh (British Stadards Institue- BSI) lập ra và cũng là một trong những bộ tiêu chuẩn về sản phẩm, hàng hóa công nghiệp đầu tiên trên thế giới (ra đời cùng với quá trình hình thành và phát triển công nghiệp của nước Anh vào cuối thế kỷ 19).

Bộ tiêu chuẩn BS với hơn 1500 tiêu chuẩn được ban hành bao trùm các chủ đề chính như sau: Xây dựng dân dụng, vật liệu và hóa chất, điện tử, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý….

Ra đời từ năm 1901, với tên gọi ban đầu là Ủy ban tiêu chuẩn kỹ thuật ( Engirneering Standards Committee) dưới sự dẫn dắt của James Mansergh. Sau này được đổi tên thành Viện tiêu chuẩn Anh (British Standards Institue – BSI).

BS tiêu chuẩn Anh
BS tiêu chuẩn Anh

Với mục tiêu là tiêu chuẩn hóa các thông số và các kiểu trong lĩnh vực thép, nhằm giúp các nhà sản xuất nước Anh nâng cao hiệu quả và cạnh tranh.

Theo thời gian các tiêu chuẩn này phát triển và mở rộng từ các khía cạnh hữu hình trong kỹ thuật (thành phần, tính chất vật lý, hóa học…..) sang tiêu chuẩn về các phương pháp luận trong kỹ thuật như hệ thống chất lượng, an toàn và bảo mật.

Ngoài ra BSI cũng là đại diện của Anh Quốc tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn Châu Âu (CEN và CENELECT) trong nỗ lực hoàn thiện một thị trường chung Châu ÂU.

Dấu Kitemark là biểu tượng để xác nhận tiêu chuẩn của BSI, để đạt được chứng nhận này, sản phẩm hay dịch vụ đó phải qua sự đánh giá của Tổ chức BSI để đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn của các Hiệp hội thương mại Anh, Châu Âu cũng như là quy cách và tiêu chuẩn Quốc tế.

Hơn thế nữa, sau khi đáp ứng được yêu cầu của tổ chức BSI thì sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ được kiểm định lại bởi một hệ thống quản lý chất lượng được công nhận khác.

Khi đã đạt được chứng nhận Kitemark này, thì bên được cấp chứng nhận sẽ thường xuyên được kiểm định lại để đảm bảo luôn tuân thủ sự phù hợp này.

Thông số mặt Bích BS
Thông số mặt Bích BS

MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS 4504 PN10 – RF

tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN10

MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS 4504 PN16 – RF

tiêu chuẩn mặt bích BS 4504 PN16

Xem thêm: MẶT BÍCH LÀ GÌ? TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI MẶT BÍCH

5/5 - (22 bình chọn)