Trọng lượng là gì?

Trọng lượng là gì? Đơn vị tính của trọng lượng là gì?Trọng lượng và khối lượng có giống nhau không? Đó là những câu hỏi chúng tôi nhận được rất nhiều trong thời gian qua. Cùng chúng tôi tìm hiểu về kiến thức này các bạn nhé

Tìm hiểu chung về trọng lượng

Trọng lượng là gì
Trọng lượng là gì

Trọng lượng là gì?

Trọng lượng là một đại lượng vật lý mô tả lực tác động lên một vật do trường hấp dẫn hoặc trường lực tương tự. Trọng lượng thường được đo bằng đơn vị đo là Newton, ký hiệu N. Hay có thể nói cách khách, Trọng lượng là lực luôn tác dụng lên mọi vật ở gần Trái đất. Trái đất kéo tất cả các vật thể bằng một lực hấp dẫn hướng xuống tâm Trái đất.

Trọng lượng là sự biểu thị của sức tương tác giữa các vật theo địa lý và lực hấp dẫn giữa chúng. Trọng lượng cũng được mô tả như một lực được tác động lên một vật do trường trọng lực của Trái Đất, và phụ thuộc vào khối lượng và mức độ tác động của trường trọng lực.

Đơn vị đo trọng lượng là gì?

Đơn vị đo của trọng lượng trong hệ đo lường quốc tế là Newton (N). Newton là đơn vị lực trong hệ SI và được định nghĩa là lực cần thiết để tạo ra gia tốc 1 m/s2 trên một vật có khối lượng là 1 kg. Trong trường hợp trọng lượng của một vật, nó cũng tương đương với lực hấp dẫn của Trái Đất đối với vật đó.

Tuy nhiên, trong một số ngành công nghiệp và khoa học khác, các đơn vị khác như gram (g), tấn (t) và pound (lb) cũng được sử dụng để đo cho khái niệm này.

Công thức tính trọng lượng là gì?

Công thức tính được sử dụng:

P = m.g

Trong đó:

P: Là ký hiệu của trọng lượng, Người ta cũng có thể ký hiệu là W

m: Là khối lượng của vật

g: Gia tốc trọng trường

Giải thích thêm một số khái niệm trong công thức

Gia tốc trọng trường(g): 

Gia tốc trọng trường (hay còn gọi là gia tốc rơi tự do) là một giá trị vật lý, được định nghĩa là gia tốc của một vật rơi tự do trong môi trường trọng lực. Gia tốc trọng trường có giá trị khác nhau tại các vị trí khác nhau trên bề mặt Trái Đất. Trong hệ SI, gia tốc trọng trường trung bình của Trái Đất là khoảng 9,81 m/s².

Điều này có nghĩa là một vật nặng một kilogram rơi tự do dưới tác động của trọng lực sẽ có gia tốc bằng khoảng 9,81 m/s². Gia tốc trọng trường phụ thuộc vào khối lượng và khoảng cách từ vật tới trung tâm Trái Đất. Trên Mặt Trăng, ví dụ, gia tốc trọng trường chỉ khoảng 1/6 so với trên Trái Đất.

Khối lượng của vật(m):

Khối lượng là một đại lượng vật lý đo lường lượng chất trong một vật. Nó thường được ký hiệu bằng chữ cái m và được đo bằng đơn vị kilogram (kg) trong hệ đo lường quốc tế (SI). Khối lượng của một vật không thay đổi dù vật đó ở bất kỳ điều kiện nào, bao gồm cả khi vật đó được di chuyển đến một nơi khác.

Khối lượng của một vật phụ thuộc vào số lượng chất trong vật đó, được đo bằng cách so sánh với khối lượng của một vật chuẩn được xác định trước đó. Trong hệ SI, đơn vị khối lượng được xác định bằng khối lượng của một viên kim loại platinum-iridium được bảo quản tại Viện đo lường quốc tế ở Sèvres, Pháp.

Lịch sử của trọng lượng

Isaac Newton
Isaac Newton

Khái niệm về trọng lượng đã được khám phá và sử dụng từ rất lâu trong lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, thời đó vẫn chưa có người cụ thể nào được ghi nhận là đã đưa ra khái niệm về nó.

Trong thời cổ đại, các triết gia và nhà khoa học đã đưa ra các giả thuyết và ý tưởng về trọng lượng. Ví dụ, Aristoteles (384-322 TCN) cho rằng trọng lượng của các vật được xác định bởi mức độ mà chúng thu hút nhau. Nhà khoa học Hy Lạp Archimedes (287-212 TCN) đã đưa ra một phương pháp đo bằng cách sử dụng phép đo thủy tĩnh.

Trong thời Trung cổ, nhà vật lý người Anh Isaac Newton (1642-1727) đã đưa ra lý thuyết về trọng lực và phát triển các định luật vật lý, trong đó bao gồm cả định luật về trọng lượng. Newton đã đưa ra khái niệm về trọng lượng là lực hấp dẫn của Trái Đất đối với một vật và cho rằng trọng lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc của nó.

Phân biệt giữa trọng lượng và khối lượng

Trọng lượng và khối lượng
Trọng lượng và khối lượng

Khối lượng là gì?

Khối lượng là một khái niệm trong vật lý và định nghĩa là lượng vật chất mà một vật đó chứa đựng. Khối lượng được đo bằng đơn vị kg (kilogram) hoặc g (gram).

Khái niệm khối lượng thường được nhắc đến trong các bài toán vật lý, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ học. Khối lượng của một vật ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó khăn của việc di chuyển vật đó, cũng như tác động của vật đó lên các vật khác.

Phân biệt giữa trọng lượng và khối lượng

Khối lượng và trọng lượng là hai khái niệm cơ bản trong vật lý, tuy nhiên chúng khác nhau về ý nghĩa và đơn vị đo lường.

 1. Khối lượng:
 • Khối lượng của một vật là lượng vật chất mà nó chứa đựng, đo bằng đơn vị kg (kilogram) hoặc g (gram).
 • Khối lượng của một vật là không đổi, tức là nó không thay đổi dù vật đó ở bất kỳ môi trường nào (trong hành tinh, trong vũ trụ, dưới nước, trên không khí…) và không phụ thuộc vào trường hợp vật đó.
 • Khối lượng của một vật được xác định bởi số lượng hạt nhân trong các nguyên tử của nó, và đại diện cho lượng vật chất của vật đó.
 1. Trọng lượng:
 • Trọng lượng của một vật là lực mà trường trọng lực (trọng trường) tác động lên vật đó, đo bằng đơn vị N (Newton).
 • Phụ thuộc vào khối lượng của vật đó và gia tốc trọng trường tại nơi vật đó đang đứng.
 • Trọng lượng của một vật có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường mà vật đó đang nằm trong đó. Ví dụ, trọng lượng của một vật khi ở trên bề mặt Trái Đất sẽ khác với khi vật đó được đưa lên cao hơn.

Các loại trọng lượng hiện nay

Hiện nay, trọng lượng có rất nhiều loại, nhưng tựu chung lại có thể phân chia thành 3 nhóm chính là: chất rắn, chất lỏng và chất khí

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các loại này nhé

Trọng lượng của chất rắn

Trọng lượng của một vật rắn là lực hấp dẫn của Trái Đất đối với vật đó, được tính bằng khối lượng của vật đó nhân với gia tốc trọng trường. Vật rắn có khối lượng là đại lượng không đổi, tuy nhiên trọng lượng của nó có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm trên Trái Đất hoặc trên các hành tinh khác.

Để tính toán trọng lượng của một vật rắn, ta cần biết khối lượng của vật đó và gia tốc trọng trường tại vị trí của nó. Trong hệ SI, đơn vị đo khối lượng là kilogram (kg), và đơn vị đo gia tốc trọng trường là mét trên giây bình phương (m/s²).

Ví dụ, nếu một vật rắn có khối lượng là 10 kg và đang nằm trên mặt đất, với gia tốc trọng trường gần đúng là 9,8 m/s², thì trọng lượng của vật đó là 10 kg x 9,8 m/s² = 98 N (Newton). Tương tự, nếu vật đó được đưa lên một vị trí cao hơn trên Trái Đất hoặc trên một hành tinh khác có gia tốc trọng trường khác, thì trọng lượng của vật đó sẽ thay đổi tương ứng.

Trọng lượng của chất lỏng

Trọng lượng của một chất lỏng được xác định bởi khối lượng của chất lỏng đó và lực hấp dẫn giữa Trái Đất và chất lỏng. Khối lượng của một chất lỏng cũng như các chất khác, được đo bằng đơn vị kg hoặc g.

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và chất lỏng được tính dựa trên thể tích của chất lỏng, mật độ của chất lỏng và gia tốc trọng trường tại vị trí của nó. Mật độ của chất lỏng thường được đo bằng đơn vị kg/m³. Gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất thường được xem là gần bằng 9.8 m/s²

Do đó, chất lỏng có thể được tính bằng công thức sau:

Trọng lượng chất lỏng = Khối lượng x Mật độ x Gia tốc trọng trường

Ví dụ: nếu ta có một lít nước (khối lượng khoảng 1 kg) và muốn tính trọng lượng của nó ở trên bề mặt Trái Đất, với mật độ của nước là 1000 kg/m³, thì trọng lượng của nó sẽ bằng:

Trọng lượng = 1 kg x 1000 kg/m³ x 9.8 m/s² = 9.8 N

Do đó, trọng lượng của một lít nước trên bề mặt Trái Đất là 9.8 N.

Trọng lượng của chất khí

Trọng lượng của một chất khí được xác định bởi khối lượng của chất khí đó và lực hấp dẫn giữa Trái Đất và chất khí. Tuy nhiên,  chất khí thường rất khó đo trực tiếp vì chúng không có hình dạng cố định và không thể đặt trên cân để đo.

Thay vào đó, chúng ta thường đo khối lượng của một chất khí dựa trên thể tích của nó, nhiệt độ và áp suất. Đối với một chất khí, khối lượng được đo bằng đơn vị kg hoặc g.

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và chất khí được tính dựa trên khối lượng riêng của chất khí và gia tốc trọng trường tại vị trí của nó. Khối lượng riêng của chất khí thường được đo bằng đơn vị kg/m³

Vì chất khí có tính linh hoạt cao, nhiệt độ và áp suất thường thay đổi, do đó công thức để tính trọng lượng của một chất khí khá phức tạp. Nói chung, chất khí sẽ được tính dựa trên công thức:

Trọng lượng chất khí = Thể tích x Khối lượng riêng x Gia tốc trọng trường

Trong đó, thể tích được tính bằng đơn vị m³ hoặc lít (1 m³ = 1000 lít), khối lượng riêng được tính bằng đơn vị kg/m³ và gia tốc trọng trường được xem là gần bằng 9.8 m/s² trên bề mặt Trái Đất.

Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của chất khí, trọng lượng của một chất khí thường không được quan tâm nhiều trong các ứng dụng thực tế. Thay vào đó, người ta thường quan tâm đến áp suất, nhiệt độ và thể tích của chất khí để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất khí trong đời sống và công nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến trọng lượng

Các yếu tố ảnh hưởng đến trọng lượng
Các yếu tố ảnh hưởng đến trọng lượng
 • Độ cao so với mặt đất: Gia tốc trọng trường trên mặt đất khác với gia tốc trên các vị trí khác nhau trên Trái Đất. Khi vật ở độ cao khác nhau so với mặt đất, gia tốc trọng trường cũng sẽ khác nhau, do đó trọng lượng của vật cũng sẽ khác nhau.
 • Vật nằm trong chân không hay không khí: Trong chân không, trọng lượng của một vật được xác định dựa trên khối lượng và gia tốc trọng trường trên mặt đất. Tuy nhiên, khi vật nằm trong không khí, nó có thể bị ảnh hưởng bởi lực cản khí, đặc biệt là đối với vật có diện tích lớn và di chuyển nhanh.
 • Sự thay đổi nhiệt độ và áp suất: Nhiệt độ và áp suất có thể ảnh hưởng đến khối lượng của một vật. Khi nhiệt độ và áp suất thay đổi, khối lượng của vật cũng có thể thay đổi.
 • Tỉ trọng của chất liệu: Tỉ trọng của chất liệu của vật cũng có thể ảnh hưởng đến đại lượng này. Vật được làm từ chất liệu có tỉ trọng lớn hơn sẽ có trọng lượng lớn hơn so với vật được làm từ chất liệu có tỉ trọng thấp hơn.

Tóm lại, trọng lượng của một vật được xác định bởi khối lượng và gia tốc trọng trường, tuy nhiên, nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác như độ cao so với mặt đất, sự thay đổi nhiệt độ và áp suất, vật nằm trong chân không hay không khí, và tỉ trọng của chất liệu.

Ứng dụng của trọng lượng

 • Tính khối lượng cân nặng của các vật: Đây là đơn vị được sử dụng để xác định khối lượng của các vật, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất của chúng.
 • Thiết kế các cấu trúc và công trình: Nó được sử dụng để tính toán tải trọng của các cấu trúc và công trình, từ đó giúp kỹ sư đưa ra các phương án thiết kế phù hợp và đảm bảo tính an toàn.
 • Thực hiện các phép đo và thí nghiệm: Trọng lượng được sử dụng để đo lường và kiểm tra các kết quả của các phép đo và thí nghiệm, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như vật lý, hóa học, y học, v.v.
 • Kiểm tra sức khỏe: Đây cũng là khái niệm được sử dụng để đánh giá sức khỏe của con người và đo lường các chỉ số liên quan đến sức khỏe như chỉ số khối cơ thể (BMI).
 • Thể thao: Trọng lượng được sử dụng để đo lường và xác định cường độ tập luyện và giúp các vận động viên đạt được hiệu quả cao nhất trong các hoạt động thể thao.
 • Cân đong và cân điện tử: Cân đong và cân điện tử sử dụng nguyên lý trọng lượng để đo lường khối lượng của các vật, đóng vai trò quan trọng trong các công việc liên quan đến đo lường khối lượng như chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm, v.v.

Tổng kết về bài viết trọng lượng là gì?

Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về trọng lượng là gì? và các vấn đề liên quan đến kiến thức này. Trong bài viết này chúng tôi đã khái quát chung về khái niệm, công thức tính, đơn vị đo của nó

Giới thiệu qua về lịch sử hình thành và phát triển khái niệm này. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã giới thiệu qua được các loại trọng lượng hiện nay cho các chất khác nhau.

Có thể khẳng định rằng, đây là một khái niệm cực kỳ quan trọng và ứng dụng nhiều trong cuộc sống cũng như công nghiệp hiện nay, bất kể một vật gì cũng đều có trọng lượng và cách tính toán của nó

Bài viết mang tính chất khái quát, dung lượng có giới hạn và chúng tôi xin phép không phân tích chi tiết và chuyên sâu hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *