Định luật bảo toàn cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng là một phần trong định luật bảo toàn năng lượng. Đây là kiến thức chúng ta đã từng gặp ở THPT, THCS thông qua môn vật lý. Định luật bảo toàn cơ năng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả vật lý, hóa học, kỹ thuật và sinh học… Nó giúp ta hiểu về cách năng lượng được chuyển đổi và sử dụng trong các quá trình tự nhiên và nhân tạo.Hôm nay tôi xin giới thiệu lại với các bạn về kiến thức này cũng như các khái niệm có liên quan đến định luật này. Cùng tìm hiểu ở bài viết bên dưới

Giới thiệu về định luật bảo toàn cơ năng

Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng

Cơ năng là gì?

Cơ năng (kinetic energy) là một dạng năng lượng được định nghĩa là năng lượng một vật có do chuyển động của vật đó. Cơ năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật

Hiểu một cách đơn giản nhất là khi một vật có khả năng sinh công(Công cơ học) thì vật đó có cơ năng. Cũng có thể hiểu cơ năng chính là tổng động năng và thế năng

Cơ năng là một dạng năng lượng chuyển đổi dễ dàng trong các quá trình vật lý, chẳng hạn như quá trình truyền tải năng lượng từ một vật sang vật khác, quá trình biến đổi giữa các dạng năng lượng khác nhau, và quá trình biến đổi giữa năng lượng cơ học và năng lượng điện từ hoặc nhiệt. Cơ năng là một yếu tố quan trọng trong các quá trình kỹ thuật và trong cuộc sống hàng ngày, và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như công nghệ, vận tải, vật lý, hóa học và sinh học.

 • Cơ năng thường có hai loại:
  Động năng: là cơ năng của vật do chuyển động tạo ra.
 • Thế năng là cơ năng của vật khi ở một độ cao nhất định.

Định nghĩa định luật bảo toàn cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng (Law of Conservation of Kinetic Energy) là một định luật cơ bản trong vật lý, cho rằng tổng cơ năng của một hệ thống đóng vai trò như một hằng số khi không có lực ngoại tác tác động vào hệ thống đó. Tức là, trong một hệ thống đó, năng lượng có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác nhưng tổng năng lượng vẫn được giữ nguyên.

Định luật bảo toàn cơ năng cho biết rằng năng lượng không thể được tạo ra hoặc phá hủy mà chỉ có thể chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác. Ví dụ, trong một va chạm giữa hai vật, tổng cơ năng của hai vật có thể chuyển đổi từ dạng cơ năng sang dạng năng lượng nhiệt hoặc năng lượng âm thanh, nhưng tổng cơ năng của hệ thống vẫn giữ nguyên.

Định luật bảo toàn cơ năng là một phần của hệ thống định luật bảo toàn năng lượng (Law of Conservation of Energy), định luật bảo toàn cơ năng cho thấy rằng năng lượng không thể bị tạo ra hay mất đi, mà chỉ được chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác.

Lịch sử hình thành và phát triển của định luật bảo toàn cơ năng

Thí nghiệm về định luật bảo toàn cơ năng-James Prescott Joule
Thí nghiệm về định luật bảo toàn cơ năng-James Prescott Joule

Định luật bảo toàn cơ năng được xác định trong thế kỷ 19 như một phần của hệ thống định luật bảo toàn năng lượng. Đây là một trong những định luật cơ bản trong vật lý, được nghiên cứu và phát triển bởi nhiều nhà khoa học khác nhau trên nhiều thế kỷ.

Trước khi định luật bảo toàn cơ năng được xác định, các nhà khoa học đã quan sát và nghiên cứu về sự biến đổi của năng lượng trong các quá trình tự nhiên và trong các thí nghiệm vật lý. Ví dụ, Isaac Newton đã đưa ra phương trình động năng để tính toán lượng năng lượng của các vật chuyển động. Sau đó, James Prescott Joule đã tiến hành nghiên cứu về quá trình chuyển đổi giữa năng lượng cơ học và năng lượng nhiệt, đưa ra khái niệm về năng lượng bảo toàn.

Vào cuối thế kỷ 19, công trình của các nhà khoa học như Hermann von Helmholtz và Julius Robert von Mayer đã phát triển định luật bảo toàn năng lượng, xác định rằng năng lượng không thể được tạo ra hoặc phá hủy, mà chỉ có thể chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác. Định luật bảo toàn cơ năng là một phần của định luật bảo toàn năng lượng này, xác định rằng tổng cơ năng của một hệ thống không thay đổi khi không có lực ngoại tác tác động vào hệ thống.

Từ đó, định luật bảo toàn cơ năng đã trở thành một trong những định luật cơ bản và quan trọng nhất trong vật lý, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như vật lý cơ bản, cơ khí, và các lĩnh vực ứng dụng khác.

Công thức tính cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng

Công thức tính cơ năng

+Xét trong trường hợp cơ năng chịu tác dụng của trọng lực

W = Wđ + Wt = ½ mv2 + ½ kx2

Trong đó:

Wđ là động năng của vật (J)

Wlà thế năng của vật (J)

m là khối lượng của vật (kg)

h là độ cao của vật so với gốc thế năng (m)

v là vận tốc của vật (m/s)

+ Xét trong trường hợp cơ năng đó chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi:

W = Wđ + Wt = ½ mv² + mgh

Wđ là động năng của vật (J)

Wlà thế năng của vật (J)

m là khối lượng của vật (kg)

h là độ cao của vật so với gốc thế năng (m)

v là vận tốc của vật (m/s)

Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

Nếu một vật chuyển động chỉ nhờ trọng trường thì cơ năng của vật đó được bảo toàn.

W = Wđ + Wt = const hay ½ mv² + mgz = const.

Ví dụ về định luật bảo toàn cơ năng

Thí nghiệm con lắc đơn-Định luật bảo toàn cơ năng
Thí nghiệm con lắc đơn-Định luật bảo toàn cơ năng

Ví dụ 1:

Một ví dụ mà chúng ta đã được giới thiệu về định luật này đó chính là con lắc đơn hay là một vật nặng treo trên dây. Có thể phân tích cụ thể như sau:

Định luật bảo toàn cơ năng cũng áp dụng cho con lắc đi. Một con lắc đơn là một vật nặng treo trên một dây, nó dao động đi lại theo một hướng cụ thể. Khi con lắc đi từ một vị trí cực đại (vị trí cao nhất) đến vị trí cực tiểu (vị trí thấp nhất), năng lượng hình thái của nó giảm dần, nhưng năng lượng động của nó tăng lên. Tổng năng lượng của con lắc vẫn được bảo toàn.

Trong quá trình dao động, năng lượng của con lắc được chuyển đổi từ năng lượng hình thái sang năng lượng động và ngược lại. Khi con lắc đi qua vị trí trung tâm, tốc độ của nó đạt cực đại, và do đó, năng lượng động của nó cũng đạt cực đại. Ngược lại, khi con lắc đi đến vị trí cực đại, tốc độ của nó đạt giá trị bằng 0 và năng lượng động của nó cũng bằng 0. Tuy nhiên, năng lượng hình thái của nó đạt cực đại tại vị trí này.

Khi con lắc dao động, năng lượng của nó không bị mất đi mà chỉ chuyển đổi giữa các dạng khác nhau. Khi con lắc đi qua vị trí trung tâm, năng lượng hình thái của nó giảm dần, nhưng năng lượng động của nó tăng lên, và tổng năng lượng của con lắc vẫn được bảo toàn. Khi con lắc đi qua vị trí cực đại, năng lượng hình thái của nó đạt cực đại, nhưng năng lượng động của nó bằng 0, và tổng năng lượng của con lắc vẫn được bảo toàn.

Với định luật bảo toàn cơ năng, ta có thể tính toán và dự đoán chuyển động của con lắc, giúp hiểu và ứng dụng được nguyên lý này trong các bài toán vật lý thực tế.

Ví dụ 2:

Quả cầu đang lăn trên mặt phẳng nghiêng. Khi quả cầu lăn, năng lượng hình thái của nó sẽ giảm dần do nó chuyển động từ một điểm cao đến một điểm thấp trên mặt phẳng, nhưng năng lượng động của nó sẽ tăng lên do tốc độ chuyển động của nó tăng. Tổng năng lượng của hệ thống sẽ được bảo toàn.

Nếu không có lực ma sát trượt, quả cầu sẽ lăn mãi mãi và sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, trong thực tế, lực ma sát sẽ ngăn quả cầu tiếp tục lăn vô hạn. Lực ma sát sẽ làm giảm năng lượng động của quả cầu, và biến nó thành năng lượng nhiệt, được truyền sang cho mặt phẳng. Tổng năng lượng của hệ thống (quả cầu và mặt phẳng) vẫn được bảo toàn trong quá trình lăn của quả cầu.

Quá trình chuyển đổi năng lượng của định luật bảo toàn cơ năng

Quá trình chuyển đổi năng lượng của định luật bảo toàn cơ năng

Theo định luật bảo toàn cơ năng, năng lượng không thể được tạo ra hoặc mất đi mà chỉ có thể chuyển đổi từ một dạng sang dạng khác. Trong quá trình chuyển đổi này, tổng năng lượng của hệ thống vẫn được giữ nguyên, tức là năng lượng vào bằng năng lượng ra.

Quá trình chuyển đổi năng lượng trong định luật bảo toàn cơ năng có thể diễn ra trong nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

 • Chuyển động: Trong quá trình chuyển động, năng lượng cơ học được chuyển đổi từ năng lượng tiềm năng sang năng lượng động.
 • Sưởi ấm: Trong quá trình sưởi ấm, năng lượng nhiệt được chuyển đổi từ điện năng hoặc năng lượng hóa học sang năng lượng nhiệt.
 • Ánh sáng: Trong quá trình phát quang, năng lượng điện tử được chuyển đổi thành năng lượng ánh sáng.
 • Hóa học: Trong quá trình hóa học, năng lượng hóa học được chuyển đổi từ một chất sang chất khác.
 • Điện năng: Trong quá trình điện động, năng lượng điện được chuyển đổi thành năng lượng cơ học hoặc nhiệt.

Ví dụ: khi bạn đốt một viên than, năng lượng hóa học trong than được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt và ánh sáng. Năng lượng nhiệt và ánh sáng này có thể được sử dụng để nấu ăn hoặc chiếu sáng. Trong trường hợp này, tổng năng lượng của hệ thống (ví dụ như khối lượng và năng lượng của than) vẫn được giữ nguyên, chỉ là năng lượng đã được chuyển đổi từ dạng hóa học sang dạng nhiệt và ánh sáng.

Tầm quan trọng của định luật bảo toàn cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng là một trong những định luật cơ bản nhất của Vật lý và có tầm quan trọng lớn trong việc giải thích và dự đoán các hiện tượng vật lý trong cuộc sống và khoa học. Định luật này giải thích rằng năng lượng không bị tạo ra hoặc mất đi mà chỉ được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, và điều này có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Trong vật lý, định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để giải thích các hiện tượng như dao động, chuyển động, ma sát, động lượng, và cung cấp các công thức để tính toán các giá trị liên quan đến năng lượng và chuyển động của các hệ thống vật chất.

Ngoài ra, định luật bảo toàn cơ năng còn có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như kỹ thuật, công nghệ, môi trường, y học, năng lượng, và nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ, trong kỹ thuật, định luật bảo toàn cơ năng được áp dụng để thiết kế các máy móc, thiết bị điện tử, và các hệ thống cơ khí. Trong môi trường, định luật này giúp các nhà khoa học hiểu và quản lý các vấn đề về năng lượng, bảo vệ môi trường, và giảm thiểu tác động của các hoạt động con người lên hệ thống sinh thái.

Vì vậy, định luật bảo toàn cơ năng được coi là một trong những khái niệm cơ bản nhất và quan trọng nhất trong Vật lý và có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và khoa học.

Ứng dụng của định luật bảo toàn cơ năng

Định luật bảo toàn cơ năng-Ứng dụng thực tế
Định luật bảo toàn cơ năng-Ứng dụng thực tế

Định luật bảo toàn cơ năng trong công nghiệp và khoa học kỹ thuật

 • Ứng dụng trong cơ khí: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để tính toán năng lượng của các hệ thống cơ khí, ví dụ như trong các máy móc, động cơ điều khiển điện, động cơ điều khiển khí nén, các loại mô tơ… và các loại thiết bị khác.
 • Ứng dụng trong vật lý hạt nhân: Định luật bảo toàn cơ năng cũng được sử dụng để giải thích các quá trình vật lý hạt nhân, bao gồm các phản ứng hạt nhân và giải phóng năng lượng từ những nguồn năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt trời.
 • Ứng dụng trong vật lý địa chất: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để giải thích các quá trình vật lý địa chất, bao gồm các động đất, sự di chuyển của đá và các hiện tượng khác liên quan đến sự biến đổi năng lượng trong các hệ thống địa chất.
 • Ứng dụng trong vật lý vô tuyến: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng trong vật lý vô tuyến để tính toán năng lượng của sóng điện từ, bao gồm sóng radio, sóng vô tuyến và các hiện tượng liên quan đến sự truyền tải và thu hút sóng.
 • Ứng dụng trong hóa học: Định luật bảo toàn cơ năng cũng được sử dụng trong hóa học để tính toán năng lượng của các phản ứng hóa học và giải thích các hiện tượng liên quan đến sự biến đổi năng lượng trong các hệ thống hóa học.

Định luật bảo toàn cơ năng trong cuộc sống hàng ngày

 • Ứng dụng trong các thiết bị tiết kiệm năng lượng: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để thiết kế các thiết bị tiết kiệm năng lượng, ví dụ như đèn LED, tủ lạnh và máy lạnh.
 • Ứng dụng trong các phương tiện giao thông: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để tính toán lượng năng lượng cần để di chuyển các phương tiện giao thông, bao gồm xe đạp, xe hơi và tàu hỏa.
 • Ứng dụng trong công nghệ sản xuất: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ trong các quá trình sản xuất, ví dụ như trong quá trình sản xuất thép và nhôm.
 • Ứng dụng trong quá trình chuyển đổi năng lượng: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để giải thích các quá trình chuyển đổi năng lượng, bao gồm sự biến đổi năng lượng từ nhiệt thành điện trong các thiết bị như nhiệt điện và pin năng lượng mặt trời.
 • Ứng dụng trong các thiết bị điện tử: Định luật bảo toàn cơ năng được sử dụng để tính toán năng lượng tiêu thụ của các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác.

Tổng kết về định luật bảo toàn cơ năng

Việc nghiên cứu cơ năng và tìm ra định luật bảo toàn cơ năng là cực kỳ quan trọng trong vật lý, hóa học, công nghiệp và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó thường xuất hiện rất nhiều nhưng chúng ta thường không hiểu nguyên lý, cơ chế để biết được đó là gì

Định luật bảo toàn cơ năng rất quan trọng đặc biết trong vật lý và năng lượng. Giúp chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu sự liên kết giữa các sự vật, hiện tượng thường gặp từ đó áp dụng vào sản xuất, khoa học kỹ thuật hiệu quả hơn nữa

Chúng tôi cũng đã nêu qua ứng dụng của định luật này trong cuộc sống, công nghiệp và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Còn vô số ứng dụng quanh chúng ta của định luật này nữa các bạn nhé. Theo khái niệm, công thức của nó các bạn cũng có thể tự giải đáp được rồi phải không nào

Cảm ơn quý độc giả, các bạn học sinh, sinh viên đã theo dõi bài viết này của van công nghiệp. Hẹn gặp lại ở các bài viết sau

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *